จัดกลุ่มขรก.เสี่ยงทุจริตยื่นบัญชีทรัพย์สินภายในปีนี้

ป.ป.ช.เตรียมจัดกลุ่มข้าราชการสุ่มเสี่ยงทุจริต ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อผู้บังคับบัญชาภายในปีนี้ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่าขณะนี้ทาง ป.ป.ช.กำลังจัดทำอนุบัญญัติที่จะรองรับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ…. ซึ่งคาดว่าจะมีการโปรดเกล้าในเดือน มิ.ย.

ทางป.ป.ช.จึงต้องจัดเตรียมร่างอนุบัญญัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ ทั้งเรื่องการกำหนดกรอบเวลาในการพิจารณาสำนวนคดีของ ป.ป.ช. หรือการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินข้าราชการ ขณะนี้ป.ป.ช.อยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของข้าราชการทั่วประเทศจำนวนกว่า 3 ล้านคน ซึ่งกฎหมายใหม่บังคับให้ข้าราชการทุกคนต้องยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้บังคับบัญชา โดยอยู่ระหว่างการเรียงลำดับความสำคัญของกลุ่มราชการที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินก่อน ซึ่งเบื้องต้นอาจจะเป็นกลุ่มผู้ที่บังคับใช้กฎหมาย กลุ่มที่มีอิทธิพล มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของความโลภและการทุจริต เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เป็นต้น จึงต้องคิดระบบรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ โดยอาจให้ข้าราชการทุกคนยื่นผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ซึ่งจะง่ายต่อการเปรียบเทียบความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน ซึ่งน่าจะมีความชัดเจนภายในปีนี้

พล.ต.อ.วัชรพล ยังกล่าวถึงการดำเนินการตามหลักสูตรป้องกันการทุจริต 5 หลักสูตรตามที่ครม.อนุมัติไปแล้วนั้น ว่า เป็นความร่วมมือระหว่าง ป.ป.ช.กับกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำหลักสูตรดังกล่าวขึ้น โดยจะครอบคลุมนักเรียนรวม 12 ชั้นปี เพื่อปลูกฝังให้เด็กที่อยู่ในระบบการศึกษาป้องกันการทุจริต ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษา อีกทั้งยังมีหลักสูตรการจัดอบรมตำรวจและทหาร ซึ่งจะต้องนำเอาหลักสูตรดังกล่าวไปสอดแทรกในการสอนในโรงเรียนนายร้อยทั้งสี่เหล่า รวมถึงหลักสูตรพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องปรามการทุจริตด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

0 thoughts on “จัดกลุ่มขรก.เสี่ยงทุจริตยื่นบัญชีทรัพย์สินภายในปีนี้”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *