น้ำพระราชหฤทัยในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่ รพ.ศิริราช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยประชาชนที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศ ดังจะเห็นได้จากอาคารหลังแรกในโรงพยาบาลศิริราช จวบจนอาคารหลังสุดท้ายในรัชกาลของพระองค์

“ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ คือ พลเมืองนั่นเอง” พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 สะท้อนว่าทรงห่วงใยสุขภาพอาณาประชาราษฎร์
ย้อนไปกว่า 60 ปี โรงพยาบาลศิริราชแม้จะใหญ่โต แต่ไม่เพียงพอกับการรองรับผู้ป่วยที่หลั่งไหลเข้ามาจำนวนมาก การระดมทุนเพื่อสร้างอาคารสักหลังในอดีตเป็นเรื่องยากที่จะหาผู้มีจิตศรัทธา และทุนทรัพย์ในคนๆ เดียวกัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระบรมราชนุญาตให้นำภาพยนตร์ส่วนพระองค์มาฉายหารายได้สร้างตึกอานันทมหิดล อาคารผู้ป่วยเด็กหลังแรกที่ยังประโยชน์ถึงปัจจุบัน
พระมหากรุณาธิคุณด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีต่อเนื่อง ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของด้านโลหิตวิทยา หัวใจของการตรวจรักษาที่เลือดจะบ่งชี้โรคต่าง ๆ จึงเป็นที่มาของตึกอานันทราช และพระราชทานเงินช่วยเหลือผู้ป่วย และสร้างอาคารในโอกาสต่างๆ ทั้งตึก 72 ปี และตึก 84 ปี และตึกสยามินทร์
เมื่อทรงมาประทับพักฟื้นพระวรกายที่โรงพยาบาลศิริราช ทรงห่วงใยงานบริการทางแพทย์และการเข้าถึงบริการของประชาชน ทั้งมีพระราชกระแสให้แพทย์อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี ควรให้เกียรติกัน และพระราชทานนามอาคารหลังสุดท้าย นวมินทรบพิตร 84 พรรษา อาคารที่มีแต่เตียงสามัญมากถึง 376 เตียง เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ทรงเป็นต้นแบบของการเผื่อแผ่ที่ทำให้เห็นและเป็นแบบอย่าง ฉายปรากฏชัดเจนอยู่ในทุกๆ การกระทำที่ทรงงานเพื่อปวงชนตลอด 70 ปี
น้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังจรดลึกในความทรงจำและจะประทับสถิตอยู่ในดวงใจราษฎร์ ตราบนิรันดร์. – สำนักข่าวไทย

0 thoughts on “น้ำพระราชหฤทัยในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่ รพ.ศิริราช”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *