Category:

travel news

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง

แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 11,000 ไร่ ตั้งอยู่ในอำเภอเซกาและอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เป็นโครงการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในหน้าแล้งของกรมชลประทาน ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตลาดสินค้าพื้นเมืองชาวเขาดอยมูเซอ

จับจ่ายสินค้าพื้นเมืองของชาวดอยมูเซอ ที่มีทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ จนถึงผลิตผลทางการเกษตร ที่ชาวมูเซอนำมาจำหน่ายทั้งนี้ในปัจจุบัน ตลาดชาวเขาดอยมูเซอนั้น มีอยู่ 2 แห่งด้วยกัน ได้แก่ คือตลาดดอยมูเซอเก่า และตลาดดอยมูเซอใหม่

เกาะง่ามใหญ่และเกาะง่ามน้อย

เกาะง่ามน้อยและเกาะง่ามใหญ่ ที่ประกอบกันเป็น “หมู่เกาะง่าม” นั้น เป็นที่เลื่องลือในฐานะแหล่งดำน้ำดูปะการังยอดฮิตของชุมพร ทั้งสองเกาะนี้เป็นเกาะสัมปทานรังนกนางแอ่น ซึ่งนักท่องเที่ยว ทั่วไปไม่สามารถขึ้นเกาะได้ แต่อย่างไรก็ตาม ทุกคนที่เดินทางมาหมู่เกาะง่าม เพียงเพื่อมาค้นพบความมหัศจรรย์ ใต้ท้องทะเลที่งดงามและน่าประทับใจ